You are currently viewing Quy trình xin phép xây dựng Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Quy trình xin phép xây dựng Bến Cát, tỉnh Bình Dương

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận cùng với trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã, Phường.

Bước 3: Phòng Quản lý đô thị thành phố tiếp nhận hồ sơ cùng với tiến hành thẩm tra trình Uỷ ban nhân dân thành phố cấp giấy phép.

Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận cùng với trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố.

2 . Nơi nộp: Trực tiếp tại trụ sở hành chính.

3. Thành phần hồ sơ:

  • 01 Đơn xin giấy phép xây dựng bến cát bình dương theo mẫu;
  • 01 Bản sao mang công chứng một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo cách thức của pháp luật về đất đai, đính kèm hồ sơ đo đạc hoặc trích lục hồ sơ kỹ thuật thửa đất của cơ quan chuyên ngành (đối có đất ở phường);
  • 03 Bộ bản vẽ thiết kế

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Khoản thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc đề cập từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ ngày lễ cùng với ngày nghỉ

6. Đối tượng thực hiện thủ tục xin phép xây dựng thủ dầu một bình dương hành chính: cá nhân, tổ chức.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

9. Lệ Phí: lệ phí cấp giấy phép nhà ở 50.000 đồng.